Regulamin klubu ANOYA SQUASH

 1. Klub jest otwarty w godzinach 8-23 w dni powszednie, 9-21 w soboty oraz 9-21 w niedziele;
 2. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych;
 3. Na terenie klubu obowiązuję się stosowanie do zaleceń pracowników klubu i trenerów;
 4. Na terenie klubu obowiązuje kulturalne zachowanie;
 5. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz przebywania pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających;
 6. Podstawą do korzystania z klubu jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty;
 7. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej;
 8. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie;
 9. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 50 zł na rzecz klubu;
 10. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach na czas gry;
 11. Za rzeczy pozostawione poza szafką klub nie ponosi odpowiedzialności;
 12. Pozostawione rzeczy przez graczy składowane są w klubie przez okres 1 miesiąca;
 13. Opłacony karnet nie podlega zwrotowi gotówki;
 14. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry;
 15. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet i piłeczek;
 16. Gracze obowiązani są do używania na korcie obuwia sportowego z niebrudzącą podeszwą – kara za zabrudzenie kortu wynikająca z używania obuwia na brudzącej podeszwie 200zł, obuwia brudnego (piasek, błoto) – 100zł
 17. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki;
 18. Wskazana jest gra w okularach ochronnych;
 19. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 20. Rezerwacji kortów można dokonywać osobiście w recepcji Klubu lub telefonicznie;
 21. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy;
 22. Zasady odwoływania rezerwacji kortów -  prosimy o jak najwcześniejsze odwołanie rezerwacji;
 23. W przypadku odwołania opłaconej wcześniej gry klienci proszeni są o powiadomienie recepcji najpóźniej dobę przed terminem rezerwacji, wtedy opłacona gra zostaje przeniesiona na dogodny dla Klienta termin
 24. Jeśli odwołanie rezerwacji nastąpi później nie ma możliwości przeniesienia gry na inny termin;
 25. W przypadku odwołania nieopłaconej wcześniej gry klienci proszeni są o powiadomienie Recepcji najpóźniej dobę przed terminem rezerwacji, wtedy nieopłacona gra zostaje przeniesiona na dogodny dla Klienta termin;
 26. Ostateczny termin odwołania rezerwacji upływa dobę przed ustaloną datą. W przeciwnym razie klub dolicza do kolejnego rachunku klienta 100% należności za niewykorzystanie kortu;
 27. W przypadku, gdy klient dwukrotnie dokona rezerwacji kortu i nie stawi się o określonej godzinie, wcześniej jej nie odwołując, zostanie pozbawiony możliwości rezerwowania kortów;
 28. Prosimy o nie wnoszenie jedzenia i napojów na korty.
 29. Na terenie klubu jest zakaz prowadzenia sprzedaży towarów przez osoby fizyczne oraz firmy współpracujące bez pisemnej zgody klubu. Łamanie tego punktu powoduje nałożenie przez klub kar finansowych. Wielkość kary finansowej naliczana będzie według uznania.